Oldeskaret

Den gamle ferdselsvegen over Oldeskaret er restaurert og gjenopna for turistar og fjellfolk. Så bra!

Dette er ein lett til middels bratt tur. Steinlagt og sikra sti i det brattaste partiet og lett terreng vidare til Oldeskaret. Ein kan også følge stien vidare til Stardalen og lenger inn i nasjonalparken. Turen byr på storslått utsikt over Oldedalen - tonesett med lystig fuglekvitter og mektig fossebrus.

OLDEDALEN - OLDESKARET
120 - 1100 moh / 5 timar
 Startpunkt frå Melkevoll Bretun.

 
 
oldeskaret